Kunden hade en önskan som var speciell och vi lyckades uppfylla detta.
En lokal murade efter ritningar från oss.