En bröstning med träpanel är ju klart mer kostnadseffektiv än en mur av tagelsten.
Det resulterade i en väldigt nöjd kund i södra Sverige.