Långt ut på ön.
Det blev ett smalt växthus med en bredd på 250 cm
Och längden blev 529. Pardörr både i gavel och sida.
En bröstning på 60 cm. växthuset kommer till sin rätt i
i en härlig miljö.