Strax utanför Ljungby, en stenkast från ån Lagan.
Kunden har själv klätt muren med samma brädor
som intilliggande byggnad.
Bröstning 60 cm. och växthus på 17,5 kvadrat.